Aktualności

Trwa remont Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Prace przy rewitalizacji budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
Data publikacji: 16 lipca 2020
Zabytkowy dworek przy ulicy Sieroszewskiego w Puławach, mieszczący Młodzieżowy Dom Kultury, już wkrótce wypięknieje. Trwają właśnie zaplanowane prace przy rewitalizacji obiektu. Remont obejmie m.in. elewację, schody i zewnętrzne tarasy, a także gruntowne zabezpieczenie najbardziej narażonych części budynku przed wilgocią.

Modernizacja MDK-u jest częścią realizowanego przez powiat projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Wartość całego projektu to niespełna 2,3 mln zł, a suma pozyskanego dofinansowania to blisko 700 tys. zł.

Loga UE

Trwa remont Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach

Powrót
`