Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00

Fragment wyremontowanego odcinka drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa.
Data publikacji: 03 sierpnia 2020
flaga i godło Polski
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
 

 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00"

Dofinansowanie: 212 541,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 303 631,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 670 mb. Zadanie obejmuje w szczególności: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 1,0 m, wykonanie zjazdów, wykonanie nowego oznakowanie poziomego i pionowego, budowę 2 szt. peronów przystankowych.

Wykonawca zadania: WOD-BUD sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

Termin wykonania: 30 października 2020 r.

Powrót
`