Aktualności

Plan Ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Kazimierski Park Krajobrazowy logo
Data publikacji: 04 sierpnia 2020
Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, działając na podstawie zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 poz. 55) przystąpił do sporządzania projektu Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Przez cały okres prac nad tym dokumentem, a więc do jesieni 2021 roku będzie możliwość zapoznawania się z wynikami prac oraz składania uwag i wniosków do Planu ochrony (wzór wniosku w załączeniu). Planowane są także spotkania z interesariuszami. Pierwsze z nich planowane jest na przełomie września i października br.
Powrót
`