Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34

Oznaczenie Funduszu Dróg Samorządowych
Data publikacji: 19 sierpnia 2020
flaga i godło Polski
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34"

Dofinansowanie: 1 802 880,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 575 543,42 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

W ramach zadania  zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 3 587,34 mb.  Zadanie obejmuje w szczególności:  wykonanie  nowej  nawierzchni asfaltowej o szerokości  5,5 m, umocnienie poboczy, budowę chodnika od km 0+000,00 do km 0+458,00, wykonanie  zjazdów wraz z przepustami, odtworzenie rowów, wykonanie oznakowania poziomego  i pionowego, budowę peronów przystankowych .

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,  ul. Doktora Perzyny 845A, 26-700 Zwoleń

Termin wykonania: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Powrót
`