Aktualności

Przebudowa dróg powiatowych: nr 2529L od km 8+500,00 do km 8+945,30, nr 2547L od km 2+784,00 do km 5+575,72 oraz drogi nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00

Oznaczenie Funduszu Dróg Samorządowych
Data publikacji: 19 sierpnia 2020

Flaga i godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

 

Dofinansowanie: 1 324 704,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 892 435,15 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.   

W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2529L Bochotnica-Kazimierz Dolny (ul. Czerniawy, ul. Nadrzeczna, część ul. Senatorskiej, ul. Witkiewicza, ul. Tyszkiewicza, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Puławska) – Uśćiąż  (od km 8+500,00 do km 8+945,30) oraz drogi powiatowej nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna)-Kol. Rzeczyca-Zaborze-Niezabitów (od km 2+784,00 do km 5+575,72) oraz drogi powiatowej nr 2546L od km 0+003,50 do km 0+400,00. Łącznie w ramach zadania przebudowane zostanie 3 634 mb dróg.

Zadanie dla drogi  pow. 2529L obejmuje w szczególności:   wykonanie  nowej  nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m, wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 1,0 m, wykonanie  zjazdów, odtworzenie rowów, wykonanie nowego oznakowania poziomego  i pionowego.

Zadanie dla drogi  pow. 2546L obejmuje w szczególności:   wykonanie  nowej  nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości  0,75 m do 1,0 m, wykonanie regulacji istniejących chodników i zjazdów, wykonanie lewostronnego chodnika od km od km 0+003,50 do km 0+168,50, wykonanie nowego oznakowania poziomego  i pionowego.

Zadanie dla drogi  pow. 2547L obejmuje w szczególności:   wykonanie  nowej  nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 1,0 m, wykonanie regulacji istniejących  zjazdów, wykonanie nowych zjazdów, wykonanie 4 szt. peronów przystankowych, przebudowę 2 skrzyżowań,  wykonanie nowego oznakowania poziomego  i pionowego oraz barier energochłonnych, umocnienie płytami ażurowymi skarp rowu.

Wykonawca zadania: STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Termin wykonania: 30 listopada 2020 r.

Powrót
`