Aktualności

Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego z unijnym dofinansowaniem

Budynek obserwatorium astronomicznego w Puławach
Data publikacji: 26 sierpnia 2020
Kolejne działania zarządu powiatu puławskiego zwieńczone sukcesem! Nasz projekt, obejmujący kompleksową rewitalizację i doposażenie obserwatorium astronomicznego w Puławach, otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość unijnej dotacji to kwota 690 412,43 zł, a szacunkowy koszt całego przedsięwzięcia to niespełna 1 mln zł.

W perspektywie najbliższych dwóch lat, zaplanowaliśmy kompleksowe zagospodarowanie budynku obserwatorium przy ul. Filtrowej w Puławach na potrzeby działalności kulturalnej. W założeniu, obiekt ma stać się swoistym centrum wydarzeń organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Zakres projektu obejmuje wykonanie generalnego remontu i termomodernizacji obserwatorium (z wykorzystaniem OZE), zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz wyposażenie go w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, tj. m.in. nagłośnienie, system przekazywania obrazu z teleskopu astronomicznego, budka bookcrossingowa czy publiczny punkt dostępu do Internetu. W ramach projektu przewidziano także realizację kilku imprez promujących dziedzictwo niematerialne powiatu.

Na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania, obok powiatu znalazły się projekty złożone przez gminę Nałęczów oraz GOK w Końskowoli. Serdecznie gratulujemy! Gminie Puławy, której wniosek został odrzucony, życzymy powodzenia w kolejnych naborach.

Projekt pn. „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach” uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Baner z logotypami dofinansowania

Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego z unijnym dofinansowaniem

Powrót
`