Aktualności

Zespół Szkół nr 3 w Puławach będzie kształcił przyszłych wojskowych

Budynek Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
Data publikacji: 26 sierpnia 2020
Minister Obrony Narodowej decyzją z dnia 12 sierpnia 2020 r. zezwolił na utworzenie od dnia 1 września 2020 r. oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Nasza szkoła znalazła się wśród 130 placówek w całej Polsce, które uzyskały zgodę na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego.

Decyzja została wydana po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Puławskiego - organu prowadzącego szkołę, oraz po zasięgnięciu przez Ministra opinii Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określi rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Program w części teoretycznej będzie realizowany w przez szkołę, zaś elementy praktyczne przez patronacką jednostkę wojskową - 1. Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć, jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Szkoła na zakup wyposażenia szkoleniowego i umundurowania dla uczniów otrzyma dotację celową.

Powrót
`