Aktualności

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Żyrzynie

Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia w ramach przetargu.
Data publikacji: 02 września 2020
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 671/4 o pow. 0,1392 ha oraz 671/5 o pow. 0,1329 ha.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniu 12 października 2020 r. w godzinach: 8.30 oraz 10.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w Sali nr 102.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 8 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

  1. 671/4: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=176145

  1. 671/5: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1130&p1=szczegoly&p2=176147

oraz pod nr tel.: 81 886 11 62 – sprawy prowadzi Agnieszka Kapłon – inspektor w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Żyrzynie

Powrót
`