Aktualności

Wydłużenie terminu składania wniosków i realizacji modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Logo PCPR Puławy, w tle motyw serca
Data publikacji: 08 września 2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin składania wniosków i realizacji modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie do dnia 15 października 2020 roku.

Wniosek można złożyć elektronicznie, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia) lub w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach al. Królewska 3.

Loga PCPR Puławy, PFRON, herb Powiatu Puławskiego
Powrót
`