Aktualności

Umowa o dofinansowanie remontu obserwatorium astronomicznego zawarta

Od lewej: Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Danuta Smaga - Starosta Puławski, Ireneusz Rzepkowski - Członek Zarządu Powiatu, Anna Krzysztofik - Skarbnik Powiatu.
Data publikacji: 16 września 2020
Jak już wiemy, projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i doposażenie obserwatorium astronomicznego w Puławach zostanie zrealizowany dzięki dotacji pozyskanej przez zarząd powiatu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wysokość unijnej dotacji to kwota 690 412,43 zł, przy całkowitych kosztach przedsięwzięcia szacowanych na niespełna 1 mln zł.

Zakres projektu obejmuje wykonanie generalnego remontu i termomodernizacji obserwatorium (z wykorzystaniem OZE), zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz wyposażenie go w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej, tj. m.in. nagłośnienie, system przekazywania obrazu z teleskopu astronomicznego, budka bookcrossingowa czy publiczny punkt dostępu do Internetu. W ramach projektu przewidziano także realizację kilku imprez promujących dziedzictwo niematerialne powiatu.

Umowa o dofinansowanie remontu obserwatorium astronomicznego zawarta

Powrót
`