Aktualności

Trwa kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801

Fragment drogi wojewódzkiej nr 801.
Data publikacji: 17 września 2020
Trwająca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801, to jeden z wielu efektów dobrej współpracy pomiędzy samorządami powiatu puławskiego i województwa lubelskiego.

Jesienią 2019 r. wykonany został pierwszy, liczący 1,6 km odcinek od Wólki Gołębskiej w kierunku Gołębia. Zapowiadane przed rokiem przez starostę Danutę Smagę działania i rozmowy z władzami regionu i Zarządem Dróg Wojewódzkich zostały zwieńczone sukcesem – obecnie realizowany jest kolejny etap remontu drogi na długości ok. 3 km w kierunku Dęblina. Liczymy, że w kolejnych latach uda się kontynuować wspólne działania a remont DW801 będzie sukcesywnie kontynuowany aż do granicy województwa

Przed nami jeszcze sporo pracy, związanej z poprawą stanu dróg wojewódzkich, przebiegających przez teren powiatu puławskiego. Podczas ostatniego spotkania z udziałem posła Krzysztofa Szulowskiego, starosty Danuty Smagi i dyrektora ZDW w Lublinie Pawła Szumery omawiano potrzeby i perspektywy w tym zakresie, w tym m.in. możliwą poprawę stanu drogi wojewódzkiej nr 845 w Gołębiu. Dobre relacje z samorządem województwa pozwalają liczyć na przychylność także i w tej sprawie.

Trwa kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801

Powrót
`