Aktualności

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Puławskiego - białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 18 września 2020
Zarząd Powiatu Puławskiego, uznając celowość projektu, informuje o złożeniu w dniu 11 września 2020 r. oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Organizacja XXXI Ogólnopolskich Biegów Niepodległości” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) przez Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ul. Wróblewskiego 15, 24-100 Puławy.
Powrót
`