Aktualności

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Puławskiego, białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 21 września 2020
Zarząd Powiatu Puławskiego, uznając celowość projektu, informuje o złożeniu w dniu 18 września 2020 r. oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury pt. "Zagrodzkie Janioły” w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie "Zagrody Razem", Zagrody 51, 24-103 Żyrzyn.
Powrót
`