Aktualności

Powiatowe uroczystości Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej - przemówienie starosty
Data publikacji: 16 października 2020
15 października 2020 r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Otwierając uroczystości Starosta Puławski Danuta Smaga wyraziła wdzięczność wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia. Życzyła wszystkim samych sukcesów w pracy, nieustającej aktywności i kreatywności, aby zawód nauczyciela cieszył się powszechnym szacunkiem, przynosił oczekiwane efekty i dawał jak najwięcej powodów do satysfakcji.

Życzenia skierowane do pracowników oświaty w imieniu wszystkich związków zawodowych złożył również Paweł Rafalski – przewodniczący NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej. W uroczystości uczestniczyła także Przewodnicząca Komisji Edukacji Publicznej Małgorzata Górska-Lenartowicz.

Nagrodą Starosty Puławskiego zostało wyróżnionych  26 nauczycieli. Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy i róże. W drugiej części uroczystości uhonorowano okolicznościowymi dyplomami nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

Nagrodę Starosty Puławskiego otrzymali następujący nauczyciele ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski:

Dyrektorzy:

 • Anna Baracz z Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
 • Alina Gomółka z  Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • Elżbieta Szczygieł ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w  Puławach
 • Henryk Głos z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Puławach
 • Mariusz Oleśkiewicz z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
 • Wiesław Smyrgała z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach

Nauczyciele:

z I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach

 • Urszula Bińczak
 • Paweł Cybula

z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie;

 • Jolanta Bogusz-Pecio

z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach;

 • Agnieszka Giza
 • Małgorzata Poleszak

z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 • Monika Fijołek

z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach;

 • Anna Błaszczak
 • Daniel Mróz

z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach:

 • Magdalena Brzozowska

z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca – Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym;

 • Agnieszka Małecka

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach;

 • Barbara Katarzyna Adamowska
 • Kamila Liszewska - Polak

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble:

 • Agata Grzelak
 • Barbara Chmielnicka

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach:

 • Tomasz Teodorowicz
 • Łukasz Janusz  Wąsik

z Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach:

 • Karol Jurak
 • Grzegorz Górecki

z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach

 • Teresa Stefaniak

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

 • Jolanta Lucyna Jankowska                                

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 • Grażyna Chudy – wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble;
 • Edyta Włoch - nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble.
 • Edyta Dutkiewicz – nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach;
 • Magdalena Dzięglewska – nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Puławach;
 • Małgorzata Gajdzińska – nauczyciel, wychowawca w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie;
 • Monika Jędrych – nauczyciel, bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach;
 • Gabriela Kapusta – wychowawca w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach;
 • Grażyna Pawlak – wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach;
 • Krzysztof Grzywacz - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach;
 • Adam Winiarski - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach;

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • Magdalena Gładysz – nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach;
 • Magdalena Śwital – nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. S. Sempołowskiej w Puławach.
 • Maria Irena Rejmak-Chęć – wychowawca w Zespole Szkół nr 2 w Nałęczowie;
 • Joanna Kindrasz – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Puławach;
 • Martyna Kolasińska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Puławach;
 • Magdalena Kowalik – nauczyciel Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Puławach;
 • Danuta Anna Rene-Błoch – psycholog w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  im. prof. K. Dąbrowskiego w Puławach;
 • Karolina Agata Szewczykowska - nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Puławach;
 • Michał Majewski – nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych im. M. Skłodowskiej – Curie w Puławach;
 • Piotr Paweł Petewas – nauczyciel Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  w Puławach;
 • Artur Arseniuk - wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach.

Dzień Edukacji Narodowej

Powrót
`