Aktualności

Aktualne zasady organizacji systemu opieki zdrowotnej - od 16 października br.

Napis Komunikat dla pacjentów. Powyżej logo SPZOZ w Puławach. Po prawej wizerunek medyka.
Data publikacji: 16 października 2020
W związku z dynamicznie narastającą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem, SPZOZ w Puławach został wyznaczony do roli tzw. szpitala koordynującego, który w pierwszym rzędzie ma zapewniać kompleksową opiekę chorym na COVID-19. Przygotowanie placówki do pełnienia tej funkcji, wymagało wprowadzenia zmian w zasadach organizacji całego, powiatowego systemu opieki zdrowotnej. Poniżej przedstawiamy bieżącą informację, która w miarę potrzeb lub zaistniałych okoliczności będzie aktualizowana.

Leczenie szpitalne

Pawilony "A" oraz "C" szpitala zostały dedykowane do udzielania świadczeń wyłącznie pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Mieszkańcy wymagający leczenia szpitalnego w oddziałach, które zostały przekształcone na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19 niezbędną pomoc medyczną uzyskają w okolicznych szpitalach. W przypadkach nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu należy skorzystać z pomocy za pośrednictwem telefonu alarmowego 112 lub 999.

Oddziały znajdujące się w pawilonie "B" szpitala tj. Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddział Okulistyczny, Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Oddział Noworodkowy, będą udzielały świadczeń zdrowotnych pacjentom z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Przychodnia POZ Nr 1 przy al. Partyzantów 17 w Puławach, czynna w pn. i wt. w godz. od 800 do 1800; śr. w godz. 800 do 1500; czw. i pt. w godz. od 800 do 1800. Tel. 81 450 23 13.

Przychodnia POZ Nr 2 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 w Puławach, czynna od pn. do pt. w godz. od 800 do 1800. Tel. 81 450 23 26.

Przychodnia POZ Nr 3 przy ul. J. Kilińskiego 22 w Puławach, czynna w pn., śr., czw. i pt. w godz. od 800 do 1430; wt. w godz. od 800 do 1800. Tel. 81 450 23 85.

Przychodnia POZ Nr 4 przy ul. H. Kołłątaja 5 w Puławach, czynna w pn. w godz. od 800 do 1600; wt. i śr. w godz. od 800 do 1800 (dzieci) i od 800 do 1430 (dorośli); czw. i pt. w godz. od 800 do 1500. Tel. 81 450 23 90.

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Szpitalu Specjalistycznym ul. Bema 1 24-100 Puławy.   Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenie te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy: tel. ambulatorium ogólne – 603 566 999, ambulatorium  pediatryczne – 605 891 355

Call Center

SPZOZ w Puławach uruchomił usługę Call Center, za pośrednictwem której pacjent ma możliwość zarejestrowania się na wizytę, uzyska informację o wystawionej recepcie i harmonogramie pracy poradni i lekarzy. Infolinia działa pod numerem 81 450 25 01. Mając na uwadze duże zainteresowanie tą formą komunikacji ze strony mieszkańców, w godzinach porannych mogą występować trudności z nawiązaniem kontaktu z Call Center. Wszystkie próby połączeń są jednak rejestrowane, a osoby obsługujące rozmowy tego samego dnia kontaktują się ze wszystkimi dzwoniącymi do przychodni i udzielają pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych POZ.

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

W Przychodni Specjalistycznej, która mieści się przy ul. Centralnej 16 w Puławach, działają następujące poradnie specjalistyczne:

- okulistyczna, p/gruźlicza, reumatologiczna, dermatologiczna, urazowo-ortopedyczna, urologiczna, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz pracownia RTG. Poradnie czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500;

- poradnia chirurgii dziecięcej, czynna w pn., wt., czw. i pt. w godz. od 800 do 1200; w środy w godz. od 800 do 1700;

- poradnia chirurgii ogólnej, czynna w pn. w godz. od 800 do 1500; wt. i śr. w godz. od 800 do 1700; czw. i pt. w godz. od 800 do 1800;

- poradnia kardiologiczna do końca listopada br. będzie funkcjonowała w Przychodni POZ nr 2 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10 w Puławach;

Planowane jest przeniesienie pozostałych poradni specjalistycznych, które funkcjonowały dotychczas przy ul. Bema 1 do Przychodni Specjalistycznej na ul. Centralnej.

 

Powrót
`