Aktualności

Ogłoszenie Starosty Puławskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach

Starosta Puławski
Data publikacji: 22 października 2020
W związku z zbliżającym się terminem upływu kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach Starosta Puławski informuje o naborze na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach, która będzie działać w okresie 4 letniej kadencji w latach 2020-2024.

Zgodnie z art. 23 ust. ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1409 z późn. zm.)  do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach uprawnione są działające na terenie powiatu:

  1. terenowe struktury każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  2. terenowe struktury każdej organizacji pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  3. społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze;
  4. organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto Starosta może powoływać w skład Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy  i autorytecie w obszarze działania tej Rady.

Ogłoszenie w tej sprawie, jak również wzór karty zgłoszenia w wersji edytowalnej, zostają zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  Starostwa Powiatowego w Puławach http://sppulawy.e-biuletyn.pl w zakładce Wydziałowe tablice ogłoszeń – Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich. Zgłoszenia kandydata należy dokonać w formie pisemnej, zgodnie z załączonym do niniejszego ogłoszenia wzorem karty zgłoszenia kandydata, w terminie 15 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 ust.3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których skierowano pisemne zaproszenie - w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Puławach, Aleja Królewska 19, 24 – 100 Puławy lub złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa. O rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Puławach.

Decyzję o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach podejmuje Starosta Puławski w formie Zarządzenia. Starosta informuje  organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia  przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

Ikona pdfOgłoszenie Starosty Puławskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach wraz z załącznikiem (karta zgłoszenia), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [553.15 KB]

Ikona docxOgłoszenie Starosty Puławskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Puławach, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [257.20 KB]

Ikona docxKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY w PUŁAWACH KADENCJA 2020 – 2024, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [21.77 KB]

Powrót
`