Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (...)

Młotek sędziowski i otwarta księga - symbole wymiaru sprawiedliwości.
Data publikacji: 28 października 2020
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2021 roku w Powiecie Puławskim. Pełna treść ogłoszenia wraz załącznikami dostępne są do pobrania poniżej.
Powrót
`