Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w msc. Brześce

Logotyp Funduszu Dróg Samorządowych.
Data publikacji: 06 listopada 2020
Flaga i godło Polski.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561 w msc. Brześce
 

Dofinansowanie: 318 884,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 455 549,18 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.

W ramach zadania  zostanie przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 546,80 mb. Zadanie obejmuje w szczególności: wykonanie  nowej  nawierzchni asfaltowej o szerokości  5,5 m, wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 1,0 m, przebudowę zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym w km 0+404,20, wykonanie peronu przystankowego w km 0+398,60, przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi,  wykonanie zjazdów, wykonanie kanału technologicznego, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,  ul. Doktora Perzyny 845A, 26-700 Zwoleń.

Termin wykonania: 12 kwietnia 2021 r.

Kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych trafiają do powiatu puławskiego

Remont drogi powiatowej w Brześcach na rozbiegu

Powrót
`