Aktualności

Wspieramy zdalne nauczanie dzieci w pieczy zastępczej

Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu.
Data publikacji: 13 listopada 2020
Powiat puławski realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 479 930,00 zł.
W ramach projektu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach zakupiło i przekazało dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach łącznie:
  • 123 laptopy;
  • 10 komputerów stacjonarnych;
  • 13 urządzeń wielofunkcyjnych;
  • 2 tablice multimedialne.
 
Zakupiony sprzęt elektroniczny ma służyć wsparciu procesu edukacji oraz wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Udzielone wsparcie ma szczególne znaczenie w czasie nauczania zdalnego dzieci w okresie trwania epidemii choroby zakaźnej COVID-19 na terytorium RP.
 
Ponadto z otrzymanej kwoty wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz dzieci i pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Puławach (łącznie 465 osób) otrzymało środki ochrony osobistej, tj.: maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekujące.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powrót
`