Aktualności

Podziel się życiem, oddaj krew

Napis Podziel się życiem, oddaj krew. Powyżej logotypy organizatorów akcji.
Data publikacji: 17 listopada 2020
W całej Polsce brakuje nie tylko osocza od ozdrowieńców, lecz również są bardzo duże braki krwi. Ze wszystkich Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce oraz z Ministerstwa Zdrowia płyną gorące apele i prośby o zgłaszanie się honorowych dawców krwi i oddania bezcennego leku, jakim jest krew. Takie apele również płyną z RCKiK w Lublinie, które zaopatruje w krew i jej składniki szpitale w województwie lubelskim, gdzie są leczeni nasi członkowie rodziny, bliżsi lub dalsi znajomi oraz mieszkańcy Lubelszczyzny i inni pacjenci.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom ludzi potrzebujących Klub Honorowych Dawców Krwi „DAR ŻYCIA” przy Grupie Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie serdecznie zapraszają pracowników Grupy Azoty PUŁAWY, pracowników Spółek mających siedzibę na terenie Zakładów, wszystkich mieszkańców Puław oraz okolicznych miejscowości na kolejną akcję zbiórki krwi pod hasłem: „SILNI RAZEM”.

Akcja odbędzie się w najbliższy piątek, 20 listopada 2020 r. w Budynku Dyrekcji Naczelnej w Sali nr 16, wejście boczne od strony STO – ZAPu. Rejestracja dawców odbywać się będzie w godzinach 8.30 – 13.30 Każdy, kto w tym dniu zarejestruje się i odda krew w podziękowaniu za podzielenie się DAREM ŻYCIA otrzyma od organizatora drobny upominek. W związku z procedurami bezpieczeństwa wdrożonymi przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dobie ogłoszonego stanu epidemii informujemy, że krew będą mogły oddać wyłącznie osoby, które wcześniej telefonicznie zadeklarują chęć oddania krwi. Zgłoszenia przyjmuje Koordynator akcji Tomasz Ogrodnik pod nr tel. 609 933 998 lub wew. 23 – 67 do czwartku 19.11.2020 r. włącznie. Zgłoszeń można również dokonywać przez aplikację Messenger. Organizatorzy akcji proszą o punktualne stawienie się na wyznaczoną godzinę.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich pracowników wprowadzono też dodatkowe procedury i zasady bezpieczeństwa, które należy bezwzględnie stosować podczas akcji poboru krwi:

  1. W pomieszczeniu w którym będzie pobierana krew może przebywać 6 osób (dawców), nie licząc personelu RCKiK Lublin.
  2. Na zewnątrz pomieszczenia nie mogą oczekiwać na oddanie krwi, więcej niż 2 osoby.
  3. Każda osoba biorąca udział w akcji zobowiązana jest do noszenia przez cały czas maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos. Dotyczy to również personelu RCKiK Lublin.
  4. Obowiązkiem uczestnika akcji jest bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatora akcji i oczekiwanie na swoją kolej oddania krwi w odpowiednio oznakowanym i wskazanym miejscu.
  5. Obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu dotyczy wszystkich bez względu na powiązania rodzinne czy koleżeńskie.
  6. Do pomieszczeń, w których odbywa się akcja poboru krwi wchodzimy pojedynczo na wyraźne wezwanie osoby z personelu ekipy pobierającej krew.
  7. Przed wejściem do środka budynku należy zdezynfekować ręce.
  8. Po dezynfekcji rąk krwiodawcy będzie zmierzona i odnotowana temperatura ciała.
  9. Krwiodawca zobowiązany jest do wypełnienia „Ankiety wstępnej kwalifikacji”.
  10. Po oddaniu krwi należy niezwłocznie opuścić teren akcji.
Plakat informacyjny.
Powrót
`