Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (...)

Symbolika wymiaru sprawiedliwości - młotek sędziowski na otwartej księdze.
Data publikacji: 25 listopada 2020
Zarząd Powiatu Puławskiego w drodze Uchwały nr 514/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2021 roku w Powiecie Puławskim. Treść uchwały dostępna jest do pobrania poniżej.
Powrót
`