Aktualności

Remont drogi powiatowej w Brześcach na rozbiegu

Przekazanie placu budowy remontu drogi powiatowej nr 2525L w miejscowości Brześce.
Data publikacji: 25 listopada 2020
Pomyślnie zakończył się przetarg na wybór firmy, która wykona remont ponad pół-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2525L w Brześcach. Najkorzystniejszą ofertę, wycenioną na nieco ponad 455 tys. zł, złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ze Zwolenia. W miniony wtorek, 24 listopada, wykonawca oficjalnie przejął plac budowy, a dzięki sprzyjającej aurze, wkrótce mogą rozpocząć się pierwsze prace ziemne.
Na realizację inwestycji zarząd powiatu zdobył środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które pokryją 70% kosztów. Pozostałą część powiat sfinansuje wspólnie z gminą Janowiec. Remont drogi powinien zakończyć się najpóźniej w kwietniu przyszłego roku.

Remont drogi powiatowej w Brześcach na rozbiegu

Powrót
`