Aktualności

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, gm. Nałęczów - obszar wiejski

Zrzut ekranu z platformy geoportal.
Data publikacji: 14 grudnia 2020
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz w obliczu panującej sytuacji epidemicznej na terenie Polski, Starosta Puławski umożliwia zapoznanie się z treścią projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Nałęczów - obszar wiejski, w wersji online.

W celu weryfikacji danych ewidencyjnych, będących treścią ww. operatu należy skorzystać z portalu https://pulawy.geoportal2.pl, następnie kliknąć kafel GEOPORTAL - tryb publiczny. Po lewej stronie okna przedstawione są warstwy, udostępnione przez stronę. Aby przeglądać dane, należy wyświetlić warstwę Wyłożenie - gmina Nałęczów, a następnie używając scroll’a myszy przybliżyć widok w zakresie Gminy Nałęczów - ob. wiejski na przedstawionej mapie powiatu. W przypadku chęci wyszukania konkretnej nieruchomości należy użyć listwy Szukaj, zlokalizowanej z prawej strony okna portalu. Ponadto po wyszukaniu nieruchomości istnieje możliwość zapoznania się z częścią opisową danych ewidencyjnych, dostępną po kliknięciu kafelka i a następnie wskazaniu interesującego obiektu, np. działki, budynku. Celem porównania treści danych ewidencyjnych, zarówno w części graficznej jak i opisowej, wprowadzanych przez proces modernizacji z danymi dotychczasowymi należy wyświetlić jednocześnie warstwy Działki, Budynki oraz Wyłożenie - gmina Nałęczów.

Zgodnie z art.24a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, tj. 11.12.2020 r. - 05.01.2021 r. zgłaszać uwagi do tych danych.

 

Powrót
`