Aktualności

Otwarty konkurs ofert - Sport 2021

Bieg w wąwozie
Data publikacji: 22 grudnia 2020
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2021 na terenie Powiatu Puławskiego w ww. zakresie. Szczegółowe informacje są dostępne w załączonej dokumentacji konkursowej.

Ikona pdfUCHWAŁA NR 535/2020 ZARZĄDU POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.00 MB]

Ikona docUCHWAŁA NR 535/2020 ZARZĄDU POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [132.00 KB]

UCHWAŁA NR XXI/181/2020 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Ikona docWZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [152.50 KB]

Ikona pdfOgłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o naborze na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2021 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [309.75 KB]

Ikona docOgłoszenie Zarządu Powiatu Puławskiego o naborze na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2021 na terenie Powiatu Puławskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [47.00 KB]

 

Powrót
`