Aktualności

Modernizacja osnowy geodezyjnej zakończona

Prace terenowe przy modernizacji osnowy geodezyjnej.
Data publikacji: 13 stycznia 2021
Dobiegły końca prace związane z modernizacją szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu puławskiego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Podczas prac geodezyjno-kartograficznych przeprowadzonych w minionym roku, zrealizowano prace terenowe oraz kameralne. Dla większości punktów wykonano pomiar GNSS (ang. Global Navigation Satellite Systems).

Prace obejmowały:

  • stabilizację jedno i  dwupoziomową oraz konserwację znaków geodezyjnych,
  • wyznaczenie współrzędnych w układach współrzędnych płaskich PL-2000 i 1965 oraz układach wysokości PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH dla ponad dwóch tysięcy punktów,
  • analizę sieci GNSS,
  • wyrównanie sieci poziomej w układach PL-ETRF2000-2000 i 1965,
  • wyrównanie wysokościowe w układach PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH,
  • analizę porównawczą wykazu różnic współrzędnych oraz wysokości na reperach.

Dla wszystkich punktów sporządzono zdjęcia dokumentujące stan znaku i wykonany pomiar. W ramach prac kameralnych wykonano m.in. nową mapę przeglądową osnowy.

Wykonawcą prac była firma TARGEO, ul. Leszczyńska 46, 23-250 Urzędów. Koszty zadania wyniosły 389 700,00 zł.

mapa poglądowa osnowy geodezyjnej

Modernizacja osnowy geodezyjnej zakończona

Powrót
`