Aktualności

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „Aktywni zawodowo i społecznie” na 2021-2022 rok

PCPR Puławy
Data publikacji: 14 stycznia 2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu pt. „Aktywni zawodowo i społecznie” na 2021-2022 rok. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, kobiety doświadczające przemocy domowej lub będące jej świadkami, z terenu powiatu puławskiego, w wieku od 18 do 65 lat, w tym osoby bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach.
Biuro projektu znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, al. Królewska 3.
 
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w:
  • 81 886 74 22 – koordynator projektu,
  • 81 888 04 92 w. 15 – kierownik Zespołu ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • 81 888 53 06 – kierownik Poradni Rodzinnej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  • na stronie internetowej www.pcpr.pulawy.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej https://sppulawy.bip.lubelskie.pl.
Rekrutacja trwa do 26 lutego 2021 roku.
Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!
 
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie
Loga Unii Europejskiej, Funduszy, Lubelskie
Powrót
`