Aktualności

Projekt Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

Logo - Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości
Data publikacji: 21 stycznia 2021
W imieniu Prezesa Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. informujemy o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. projekcie „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości’’, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia na terenie województwa lubelskiego poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 50 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielenie 45 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 27 000,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 100,00 złotych przez okres 12 miesięcy. Rekrutacja do projektu została rozpoczęta. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 4 lutego 2021r. w godzinach 10.00-14.00. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej https://lpnt.pl/. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania zgłoszeń rekrutacyjnych.
Powrót
`