Aktualności

Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz inicjalnej baz danych GESUT dla części obrębów ewidencyjnych: Żyrzyn i Zagrody położonych w gminie Żyrzyn

Monitor komputera wyświetlający mapę geodezyjną.
Data publikacji: 01 lutego 2021
Powierzchnia opracowania podlegająca konwersji do BDOT500 i GESUT to około 527 ha, a wartość zamówienia wynosiła 40 579 zł. Przedmiot opracowania polegał na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) i utworzeniu inicjalnej bazy danych GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu).

Bazy powstały w wyniku  konwersji istniejącej mapy wektorowej do postaci zgodnej z modelami pojęciowymi BDOT500 oraz GESUT określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) dla części obrębów ewidencyjnych: Żyrzyn i Zagrody położonych w gminie Żyrzyn, na  których prowadzona jest mapa wektorowa.

Mapa przeglądowa obszaru obejmującego zamówienie:

Mapa przeglądowa.

Fragment mapy geodezyjnej.

Powrót
`