Aktualności

Ogłoszenie w sprawie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Gmina Nałęczów - obszar wiejski

Grafika przedstawia herb powiatu. W drugim planie widoczny budynek Starostwa Powiatowego w Puławach.
Data publikacji: 04 lutego 2021
Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów geodezyjnych, położonych w jednostce ewidencyjnej 061408_5 Nałęczów-obszar wiejski stał się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlega ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Powrót
`