Aktualności

Program „Aktywna tablica” w szkołach prowadzonych przez powiat puławski

Grafika na której widnieje napis "Rządowy program Aktywna Tablica na lata 2020-2024". Tło abstrakcyjne, geometryczne.
Data publikacji: 09 lutego 2021
W listopadzie ubiegłego roku powiat puławski podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otrzymane środki finansowe w wysokości 140 000,00 zł oraz wkład własny samorządu w wysokości 35 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla 10 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat puławski.

W ramach programu, powiat dokonał zakupu 48 laptopów, 3 projektorów oraz 6 monitorów interaktywnych dotykowych. Wyposażonych zostało 40 sal dydaktycznych w szkołach.

Dzięki zakupionym pomocom znacznie podniesie się jakość prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach oraz komfort pracy. Zakupione pomoce rozwiną szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W poprzednich latach z programu skorzystały 3 szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez powiat. Zakupione wówczas pomoce dydaktyczne służą do nauki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Powrót
`