Aktualności

Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach

Grafika programu "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej".
Data publikacji: 11 lutego 2021
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach w roku szkolnym 2020/2021 utworzono oddział przygotowania wojskowego. W oddziale uczy się 32 uczniów. W styczniu bieżącego roku powiat puławski złożył do Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wniosek o dofinansowanie działalności tego oddziału na kwotę ponad 80 000,00 zł.

Przyznana dotacja zostanie wykorzystana na zakup wyposażenia indywidualnego - umundurowania dla uczniów oraz na zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału. Zajęcia praktyczne dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego odbywać się będą w jednostce wojskowej wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej - 1. Dęblińskim Batalionie Drogowo-Mostowym w Dęblinie.

W 2020 roku Zespół Szkół Nr 3 w Puławach zakupił również 32 indywidualne pakiety umundurowania dla uczniów klasy mundurowej na łączną kwotę 42 238,32 zł w ramach IV edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

Powrót
`