Aktualności

Zamówienie publiczne „Usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie modernizacji EGiB na terenie części gminy Wąwolnica”

Geodeta
Data publikacji: 15 lutego 2021
Publiczne ogłoszenie na zamówienie publiczne pn. „Usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na terenie części gminy Wąwolnica (obręby: Wąwolnica, Zarzeka, Zgórzyńskie, Łąki)”.
Powrót
`