Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY BITWA POD KAZIMIERZEM DOLNYM 1831 ROKU I JEJ BOHATEROWIE

KONKURS PLASTYCZNY BITWA POD KAZIMIERZEM DOLNYM 1831 ROKU I JEJ BOHATEROWIE
Data publikacji: 05 marca 2021
W 190. rocznicę Bitwy pod Kazimierzem Dolnym Dział Historii i Kultury Regionu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym zaprasza chętnych do udziału w konkursie plastycznym poświęconym bohaterom Bitwy pod Kazimierzem Dolnym, która rozegrała się 18 kwietnia 1831 roku. Konkurs zorganizowany jest pod patronatem honorowym Fundacji Niepodległości. Powiat Puławski, obok IPN-u, KUL-u, UMCS-u i UP, przyłączył się do organizacji projektu, fundując część nagród.

Uczestnikami mogą być osoby z dwóch grup wiekowych:

  • uczniowie klas szkoły podstawowej IV – VIII (10 – 14 lat),
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych (od 15 roku życia) – dorośli.

Prace w technice dowolnej wraz ze zgłoszeniami uczestnictwa w konkursie i metryczkami pracy można nadsyłać do 31 marca 2021 roku na adres: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny z dopiskiem: „Praca na konkurs powstańczy” lub składać w siedzibie Działu Historii i Kultury Regionu ul. Podzamcze 20 w Kazimierzu Dolnym.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na muzealnych stronach internetowych Facebook i www.mnkd.pl w zakładce Dział Historii i Kultury Regionu.

Ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja prac konkursowych odbędzie się na wystawie w siedzibie Działu Historii i Kultury Regionu przy ul. Podzamcze 20 w Kazimierzu Dolnym 18 kwietnia 2021 r. oraz na muzealnych stronach internetowych.

KONKURS PLASTYCZNY  BITWA POD KAZIMIERZEM DOLNYM 1831 ROKU I JEJ BOHATEROWIE

Powrót
`