Aktualności

Po chorobie lub wypadku chcesz wrócić na rynek pracy? Zgłoś się do programu kompleksowej rehabilitacji!

Fragment ulotki informacyjnej z napisem "Powrót do zdrowia - powrót do pracy".
Data publikacji: 11 marca 2021
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z początkiem 2021 roku wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji mogą wziąć udział w kolejnym naborze, który realizowany jest w trybie ciągłym.

Projekt przeznaczony jest dla osób które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do zainteresowań jak i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez:

  • PFRON – telefonicznie pod numerem 22 50 55 600 lub pocztą elektroniczną na adres: ork@pfron.org.pl,
  • lokalnie, pod numerem telefonu 81 886 11 04 bądź osobiście - al. Królewska 3, 24-100 Puławy (budynek PCPR), pokój nr 3 w dniach poniedziałek w godz.: 11:00-15:00, wtorek-środa w godz.: 9:00-13:00.

Pobierz:

Ikona pdfUlotka informacyjna dotycząca Programu , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [387.07 KB]

Ikona pdfFormularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [619.56 KB]

Powrót
`