Aktualności

Broszura "Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim"

Starosta z folderem Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim
Data publikacji: 15 marca 2021
Dobre wykształcenie jest podstawą rozwoju każdego młodego człowieka. Stanowi o jego przyszłości zawodowej, komforcie życia i podejmowanym aktywnościom. Jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe staramy się wzmacniać edukację zawodową, zgodnie z aktualnymi i prognozowanymi trendami rynkowymi. Jednym z działań prorozwojowych jest przeprowadzony w latach 2016-2021 projekt "Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim", współfinansowany ze środków UE. Dziś przedstawiamy Państwu efekty jego realizacji. "Powiat Puławski od wielu lat konsekwentnie realizuje politykę kształcenia zawodowego" - napisała starosta Danuta Smaga zapraszając Rodziców i Uczniów do lektury załączonego poniżej folderu.

Egzemplarze papierowe wydawnictwa można otrzymać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, branżowych szkołach powiatowych oraz jednostkach organizacyjnych powiatu. Natomiast wersję elektroniczną można pobrać tutaj:

 Ikona pdfNowoczesne Centra Edukacji Zawodowej w Powiecie Puławskim, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.74 MB]

 Broszura Starosta Danuta Smaga z członkiem zarządu Janem Ziomką w trakcie prezentacji folderu Broszura

Powrót
`