Aktualności

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 marca 2021
Zarząd Powiatu Puławskiego, uznając celowość projektu, informuje o złożeniu w dniu 18 marca 2021 r. oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury pt. "Koncert Nadziei” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) przez Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM.
Powrót
`