Aktualności

Powstaje projekt budowy drogi powiatowej nr 2530L - ul. Piasecznica w Puławach

Fragment drogi powiatowej nr 2530L - ul. Piasecznica w Puławach
Data publikacji: 08 kwietnia 2021
Rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi powiatowej nr 2530L, czyli ul. Piasecznica w Puławach. Długość odcinka, który podlega opracowaniu wynosi ok. 370 metrów.

W założeniach, nowa droga ma mieć szerokość 6 metrów. Obok jezdni zostanie zaprojektowany także obustronny chodnik, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne oraz inne, niezbędne elementy infrastruktury technicznej.

Za powstanie dokumentacji odpowiada puławska firma projektowo budowlana „AMD Małgorzata Droń”. Prace projektowe powinny potrwać najpóźniej do końca listopada br. Wartość zawartej umowy to 79 581,00 zł.

Zadanie realizujemy we współpracy z samorządem Miasta Puławy, który współfinansuje koszty opracowania projektu.

Rozpoczęcie prac na projektem budowy drogi powiatowej nr 2530L

Powrót
`