Aktualności

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2021

Symbol Inspekcji Weterynaryjnej - w kole na białym tle w środku zielony symbol V z wężem owiniętym na prawej stronie i okalającym go napisem na górze Inspekcja na dole weterynaryjna
Data publikacji: 21 kwietnia 2021
Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 24 do 26 kwietnia 2021r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

KOMUNIKAT

LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
  • N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

 

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

https://wiwlublin.bip.gov.pl/komunikaty/wiosenna-akcja-szczepien-lisow-przeciwko-wsciekliznie-2021.html

Powrót
`