Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L w miejscowości Brześce zakończona

Przedstawiciele  Powiatu - starosta  Danuta Smaga, członek zarządu powiatu Jan Ziomka, wójt Gminy Janowiec Jan Gędek, radny Zbigniew Ambryszewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Łukasz Ciupa, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego
Data publikacji: 23 kwietnia 2021
Dobiegł końca remont liczącego 547 metrów odcinka drogi powiatowej w msc. Brześce. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 318 884,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 455 549,18 zł.

Końcowy odbiór inwestycji nastąpił w piątek, 23 kwietnia br. w obecności starosty Danuty Smagi, członka zarządu powiatu Jana Ziomki, wójta Gminy Janowiec Jana Gędka, radnego Zbigniewa Ambryszewskiego, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Łukasza Ciupy, przedstawicieli wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2525L w msc. Brześce zakończona

Powrót
`