Aktualności

Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Logo Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Niebiesko zielony zaokrąglony kształt odwróconego rombu i napis wielkimi literami Lubelski Obszar Metropolitalny
Data publikacji: 28 kwietnia 2021
Trwają konsultacje społeczne dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Opinie i pomysły będą zbierane do 5 maja, za pośrednictwem internetowej ankiety.

Konsultacje mają na celu zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (22 gmin i 5 powiatów) dotyczących realizacji działań we wskazanych obszarach tematycznych. Uzyskane informacje będą podstawą do tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych pomysłów i opinii wynikną założenia współpracy na kolejne lata.

Zebrany materiał będzie stanowił podstawę diagnozy i założeń do stworzenia dokumentu strategicznego na przyszłe lata – Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Dodatkowo konsultacje pomogą zweryfikować co mieszkanki i mieszkańcy wiedzą o współpracy ponadlokalnej i jak ją opiniują.

Ankieta dostępna jest na stronie www.research.net/r/LOM Szczegółowe informacje na temat konsultacji dostępne są na www.lublin.eu.

Przyjmowanie opinii odbywa się w formie ankiety on-line lub na piśmie
Formularz on-line ankiety umieszczony zostanie na stronie www.lublin.eu. Ankiety na piśmie będzie można pobrać w formie pdf, wydrukować, wypełnić odręcznie i przesłać skan na adres zit@lublin.eu

Dyżur konsultacyjny
Przyjmowanie opinii telefonicznie (wypełnienie ankiety przy wsparciu pracownika Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Dyżury konsultacyjne prowadzone są od 12 kwietnia do 5 maja br. w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 8.30-14.00 pod numerem telefonu 81 466 16 20.

Powrót
`