Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2525L na odcinku od km 0+014,20 do 0+561,00 w miejscowości Brześce

Grafika: Flaga i godło polski z napisem Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych, dofinansowanie
Data publikacji: 28 kwietnia 2021

W ramach zadania przebudowano odcinek drogi powiatowej o długości 546,80 mb.

Zadanie obejmowało w szczególności: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m, wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szerokości 1,0 m, przebudowę zatoki autobusowej wraz z peronem przystankowym w km 0+404,20, wykonanie peronu przystankowego w km 0+398,60, przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonanie zjazdów, wykonanie kanału technologicznego, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 845A, 26-700 Zwoleń.

Termin realizacji: 2020 r. -2021 r.

DOFINANSOWANIE 72 015,70 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 461 876,79 zł

Powrót
`