Aktualności

Obwieszczenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu Fiat Uno

Samochód 5 osobowy, marki Fiat Uno w kolorze niebieskim o nr rej. LPU N586
Data publikacji: 28 kwietnia 2021
Obwieszczenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Powiatu Puławskiego - Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

 Kazimierz Dolny, dnia 28 kwietnia 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE O:

 

 I I PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOSZCZYCA WITKIEWICZA W KAZIMIERZU DOLNYM

 

 

 

I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

 

1.Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym,
ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół.

2.Wszelkich informacji dotyczących pojazdu udziela pracownik Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza: Pan Seweryn Kuś, tel. 785101777.

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

Samochód marki Fiat Uno o nr rej. LPU N586
VIN:
ZFA 14600004908657

1.       

Rok produkcji: 1997 r.

Data pierwszej rejestracji: 27.01.1997

Wskazanie drogomierza: 137 026 km

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): niebieski

      Dop. masa całk.: 1220 kg 

      Rodzaj pojazdu: sam. osobowy, 5 osobowy

Pojemność  /  Moc silnika: 1372,00 ccm  /   51,00 kW

 

 

2. Stan techniczny pojazdu:

         Nadwozie lakierowane:

·                Pokrywa przednia: wyblaknięty lakier i porysowana

·                Błotnik przedni P: z wykwitami korozji

·                Błotnik przedni L:  z wykwitami korozji

·                Drzwi boczne przednie P: z wykwitami korozji

·                Drzwi boczne przednie L: z wykwitami korozji

·                Drzwi boczne tylne P: z wykwitami korozji

·                Drzwi boczne tylne L: z wykwitami korozji

·                Dach: wyblaknięty lakier

·                Próg P: z wykwitami korozji

·                Próg L: z wykwitami korozji

·                Płyta podłogowa: z wykwitami korozji

 

Silnik z osprzętem

·                Brak widocznych uszkodzeń

·                Brak akumulatora

Układ napędowy

·                Kompletny, bez widocznych uszkodzeń

Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

·                Kompletne, bez widocznych uszkodzeń

Zawieszenie tylne

·                Kompletne, bez widocznych uszkodzeń

       Pojazd z uszkodzeniami innymi

·                Powierzchnia lakiernicza pozostałych lakierowanych elementów nadwozia z licznymi rysami i otarciami, wyblaknięty lakier oraz wykwity korozji,

·                Tapicerka wnętrza pojazdu (fotele, kanapa, wykładziny drzwi i ścian, wykładzina dachu, wykładzina podłogi) zabrudzona, elementy z tworzywa sztucznego porysowane.

·                Tarcze kół jezdnych z wykwitami korozji.

·                Niedziałająca przednia wycieraczka.

·                Elektryka pojazdu do sprawdzenia.

 

3. Dodatkowe informacje:

-                   sprzedający posiada dowód rejestracyjny pojazdu,

-                   pojazd nie posiada ważnego badania technicznego,

-                   sprzedający posiada 2 szt. kluczyków do samochodu,

-                   pojazd posiada ważną policę OC.

 

 

III. WARUNKI PRZETARGU:

1. Warunki wymagane od Oferentów:

-        Oferentem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (a posiadająca z mocy ustawy zdolność prawną),

-        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)      ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie - osobiście w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym (sekretariat) lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty lub kuriera nie później niż do dnia 12.05.2021. do godz. 10°°, na adres: Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny, z dopiskiem ”Oferta na zakup samochodu marki Fiat Uno o nr rej. LPU N586 stanowiącego własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym”. Zaznaczamy, że liczy się data wpływu do Sekretariatu Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym i nie może być późniejsza niż godz. 10:00 dnia 12.05.2021 roku, dotyczy to również ofert składanych listownie.

 

Wzór koperty:

 

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym

ul. Nadwiślańska 9

24-120 Kazimierz Dolny

 

Oferta na zakup samochodu marki Fiat Uno o nr rej. LPU N586 stanowiącego                                                 własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym”.

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12.05.2021r.

 

 

b)      Sprzedający oczekuje złożenia oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do obwieszczenia. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.

 

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przedmiotowy przetarg odbędzie się jawnie w dniu 12.05.2021. w siedzibie Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny w sali nr  8 o godzinie 12°°.

 

4. Wybór oferty:

-        najniższa możliwa cena do zaoferowania to cena wywoławcza, która wynosi  700,00 zł z vat. Wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną,

-        w przypadku wpłynięcia, co najmniej dwóch ofert z taką samą ceną, Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia dodatkowych pisemnych ofert,

-        komisja przetargowa zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia wyjaśnień, wprowadzenia poprawek bezpośrednio lub listownie zgodnie z przepisami KPA,

-        Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu na konto Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym - Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr 67874100040007690420000010,

-        wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty nabycia na koncie Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu,

-        Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu z parkingu przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

Zastrzeżenie: Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez dokonania wyboru oferty podając powód do wiadomości opinii publicznej.

 


5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, ul. Nadwiślańska 9, 24-120 Kazimierz Dolny w godz. Od 8°° do 14°°  w dni robocze.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 785 101 777.

 

 

6. Wartość pojazdu:

Cena wywoławcza: 700,00 zł brutto (słownie: siedemset złotych brutto).

Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.

 

Załączniki do obwieszczenia:

1) oferta wraz z klauzulą informacyjną (tzw. RODO),

2) wzór umowy sprzedaży,

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

Załączniki

Ikona docWzór umowy sprzedaży, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.50 KB]

Wzór oświadczenia

Ikona docOświadczenie o zapoznaniu się z umową, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.00 KB]

Protokół

Ikona pdfProtokół przekazania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [321.66 KB]

Ikona pdfObwieszczenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż pojazdu stanowiącego własność Powiatu Puławskiego - Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [321.66 KB]


 

Powrót
`