Aktualności

II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO

czerwony bus dla osób niepełnosprawnych, w tle garaż, zima
Data publikacji: 05 maja 2021
OBWIESZCZENIE O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W KĘBLE
 
                                Kębło, dnia 05.05.2021.
 
OBWIESZCZENIE O:
 
 II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA
 Z ASYŻU W KĘBLE
 
 
 
I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:
 
1.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
2.      Wszelkich informacji dotyczących pojazdu udziela pracownik Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble: Pan Stanisław Cięszczyk,
tel. 783 803 777.
 
II. PRZEDMIOT PRZETARGU:
 
1.      Samochód marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99PV,
VIN: WV1ZZZ2DZ6H033973:
-          Rok produkcji: 2006 r.
-          Data pierwszej rejestracji: 2006/06/19
-          Wskazanie drogomierza: 306230 km
-          Okres eksploatacji pojazdu: 176 mies.
-          Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): czerwony
-          Dop. masa całk.: 4600 kg 
-          Rodzaj pojazdu: autobus, 4 drzwiowy, 19 osobowy
-          Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów:  2  /  przedni (4x2)  /  manualna
-          Rozstaw osi: 4025 mm
-          Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
-          Pojemność  /  Moc silnika: 2799 ccm  /  116kW (158KM)
-          Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza
-          Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów: 4  /  rzędowy
-           
2. Stan techniczny pojazdu:
         Nadwozie lakierowane:
·         Pokrywa przednia: wyblaknięty lakier i porysowana
·         Błotnik przedni P: porysowany z wykwitami korozji
·         Błotnik przedni L: porysowany z wykwitami korozji
·         Drzwi boczne przednie P: porysowane z wykwitami korozji
·         Drzwi boczne przednie L: porysowane z wykwitami korozji
·         Drzwi boczne tylne P (dodatkowe): porysowane z wykwitami korozji
·         Ściana boczna tylna P: porysowana z wykwitami korozji
·         Ściana boczna tylna L: porysowana z wykwitami korozji
·         Drzwi tyłu nadwozia: porysowane z wykwitami korozji
·         Dach: wyblaknięty lakier
·         Próg P: z wykwitami korozji
·         Próg L: z wykwitami korozji
·         Płyta podłogowa: z wykwitami korozji
        Wyposażenie nadwozia:
·         Zderzak przedni: porysowany
·         Lusterko zewnętrzne P: pęknięte
·         Lusterko zewnętrzna L: porysowane
·         Lampa zespolona L: pęknięta
·         Zderzak tylny: porysowany
Silnik z osprzętem
·         Brak widocznych uszkodzeń
Układ napędowy
·         Kompletny, bez widocznych uszkodzeń
Zawieszenie przednie z układem kierowniczym
·         Kompletne, bez widocznych uszkodzeń
Zawieszenie tylne
·         Kompletne, bez widocznych uszkodzeń
       Pojazd z uszkodzeniami innymi
·         Powierzchnia lakiernicza pozostałych lakierowanych elementów nadwozia
z licznymi rysami i otarciami, wyblaknięty lakier oraz wykwity korozji,
·         Tapicerka wnętrza pojazdu (fotele, kanapa, wykładziny drzwi i ścian, wykładzina dachu, wykładzina podłogi) zabrudzona, elementy z tworzywa sztucznego porysowane.
·         Tarcze kół jezdnych z wykwitami korozji.
 
3. Dodatkowe informacje:
-        sprzedający posiada dowod rejestracyjny pojazdu oraz  posiada kartę pojazdu,
-         pojazd  posiada ważne badania techniczne do 21.08.2025.
-        sprzedający posiada 2 szt. kluczyków do samochodu,
-        pojazd posiada ważną policę OC
 
III. WARUNKI PRZETARGU:
 
1. Warunki wymagane od Oferentów:
-        Oferentem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (a posiadająca z mocy ustawy zdolność prawną),
-        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
a)      ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie - osobiście w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżyu w Kęble (sekretariat) lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty lub kuriera nie później niż do dnia 26.05.2021. do godz.12°°, na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżyu, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica, z dopiskiem ”Oferta na zakup pojazdu marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99 PV stanowiącego własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble”.
 
 
 
Wzór koperty:
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu

Kębło 7

24-160 Wąwolnica

 

”Oferta na zakup pojazdu marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99PV stanowiącego                                                 własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka
 z Asyżu w Kęble”.

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 27.05.2021.

 

 
b)      Sprzedający oczekuje złożenia oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do obwieszczenia. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.
 
3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przedmiotowy przetarg odbędzie się jawnie w dniu 27.05.2021. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble w sali nr  5
o godzinie 9°°.
 
4. Wybór oferty:
-        najniższa możliwa cena do zaoferowania to cena wywoławcza, która wynosi  14 960 zł
+ 23% vat
wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną,
-        w przypadku wpłynięcia, co najmniej dwóch ofert z taką samą ceną, Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia dodatkowych pisemnych ofert,
-        Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu na konto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble - Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr 15 8741 0004 0007 6991 2000 0010,
-        wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty nabycia na koncie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu,
-        Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu z parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 
Zastrzeżenie: Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez dokonania wyboru oferty podając powód do wiadomości opinii publicznej.
 
5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica w godz. Od 7°° do 14°°  w dni robocze.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 783 803 777.
 
6. Wartość pojazdu:
Cena wywoławcza: 14 960 zł netto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych netto).
Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.
 
 
 
Załączniki do obwieszczenia:
1) oferta wraz z klauzulą informacyjną (tzw. RODO),
2) wzór umowy sprzedaży,
3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.
 
 
<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priorit
Powrót
`