Aktualności

Program ,,REHABILITACJA 25 PLUS”

Na pierwszym planie pięknie kwitnące żółte tulipany a w tle Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu 
w Kęble
Data publikacji: 07 maja 2021
W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble realizowany jest Program "Rehabilitacja 25 plus".

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Program ,,REHABILITACJA 25 PLUS”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu
w Kęble.

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble realizowany jest pilotażowy program ,,Rehabilitacja 25 Plus”. Projekt jest sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami programu są absolwenci, którzy po ukończeniu Szkoły Przysposabiającej do Pracy pozostali w domach rodzinnych i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności: środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Celem programu jest zapewnienie oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także na płaszczyźnie dotyczącej ich aktywności zawodowej.

W ramach programu ,,Rehabilitacja 25 plus” odbywają się zajęcia usprawniania ruchowego, zajęcia kulinarne, zajęcia wzmacniające samodzielność życiową, zajęcia plastyczne - arteterapia, jazdy konne - hipoterapia, zajęcia terapeutyczne z psychologiem.

Uczestnicy programu mają zapewniony ciepły posiłek, transport z domów rodzinnych na miejsce zajęć i powrót do domów po zakończeniu zajęć; możliwość uczestniczenia w licznych imprezach kulturalnych.

W tym roku z programu korzysta czworo absolwentów naszej szkoły.

 

Powrót
`