Aktualności

Ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej "Lekcja:Enter”

 Logo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Data publikacji: 07 maja 2021
Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej realizuje ogólnopolski projekt edukacji cyfrowej "Lekcja:Enter”. Projekt skierowany jest do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

 Celem Projektu jest:

  • Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.
  • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.
  • Przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji dwóch pierwszych celów podstawy programowej.
  • Podniesienie kompetencji metodycznych pracowników Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących stosowania TIK w pracy dydaktycznej.
  • Zwiększenie stosowania TIK w procesie dydaktycznym przez szkoły uczestniczące w projekcie.

 Czas trwania projektu: marzec 2021 - czerwiec 2022

 Koordynator projektu: Joanna Soboń, e-mail: jsobon@lscdn.pl

Szczegółowe informacje, Regulamin rekrutacji do Projektu plikach do pobrania na stronie Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, link poniżej

 

https://www.lscdn.pl/pl/projekty/12359,Lubelska-Akademia-Edukacji-Cyfrowej.html

Powrót
`