Aktualności

OBWIESZCZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI VOLKSWAGEN L-46

Czerwony bus osobowy marki Volkswagen z niebieską naklejką dla niepełnosprawnych na masce.
Data publikacji: 31 maja 2021

                                Kębło, dnia 31.05.2021.

 

OBWIESZCZENIE O:

 

 III PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA
 Z ASYŻU W KĘBLE

 

 

I. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO:

 

1.      Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.

2.      Wszelkich informacji dotyczących pojazdu udziela pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble: Pan Stanisław Cięszczyk,
tel. 783 803 777.

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU:

 

1.      Samochód marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99PV,
VIN: WV1ZZZ2DZ6H033973:

-          Rok produkcji: 2006 r.

-          Data pierwszej rejestracji: 2006/06/19
-          Wskazanie drogomierza: 306230 km
-          Okres eksploatacji pojazdu: 176 mies.
-          Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): czerwony
-          Dop. masa całk.: 4600 kg 
-          Rodzaj pojazdu: autobus, 4 drzwiowy, 19 osobowy
-          Liczba osi  /  Rodzaj napędu  /  Skrzynia biegów:  2  /  przedni (4x2)  /  manualna
-          Rozstaw osi: 4025 mm
-          Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
-          Pojemność  /  Moc silnika: 2799 ccm  /  116kW (158KM)
-          Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza
-          Liczba cylindrów  /  Układ cylindrów: 4  /  rzędowy

-           

2. Stan techniczny pojazdu:

         Nadwozie lakierowane:

·         Pokrywa przednia: wyblaknięty lakier i porysowana

·         Błotnik przedni P: porysowany z wykwitami korozji

·         Błotnik przedni L: porysowany z wykwitami korozji

·         Drzwi boczne przednie P: porysowane z wykwitami korozji

·         Drzwi boczne przednie L: porysowane z wykwitami korozji

·         Drzwi boczne tylne P (dodatkowe): porysowane z wykwitami korozji

·         Ściana boczna tylna P: porysowana z wykwitami korozji

·         Ściana boczna tylna L: porysowana z wykwitami korozji

·         Drzwi tyłu nadwozia: porysowane z wykwitami korozji

·         Dach: wyblaknięty lakier

·         Próg P: z wykwitami korozji

·         Próg L: z wykwitami korozji

·         Płyta podłogowa: z wykwitami korozji

        Wyposażenie nadwozia:

·         Zderzak przedni: porysowany

·         Lusterko zewnętrzne P: pęknięte

·         Lusterko zewnętrzna L: porysowane

·         Lampa zespolona L: pęknięta

·         Zderzak tylny: porysowany

Silnik z osprzętem

·         Brak widocznych uszkodzeń

Układ napędowy

·         Kompletny, bez widocznych uszkodzeń

Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

·         Kompletne, bez widocznych uszkodzeń

Zawieszenie tylne

·         Kompletne, bez widocznych uszkodzeń

       Pojazd z uszkodzeniami innymi

·         Powierzchnia lakiernicza pozostałych lakierowanych elementów nadwozia
z licznymi rysami i otarciami, wyblaknięty lakier oraz wykwity korozji,

·         Tapicerka wnętrza pojazdu (fotele, kanapa, wykładziny drzwi i ścian, wykładzina dachu, wykładzina podłogi) zabrudzona, elementy z tworzywa sztucznego porysowane.

·         Tarcze kół jezdnych z wykwitami korozji.

 

3. Dodatkowe informacje:

-        sprzedający posiada dowod rejestracyjny pojazdu oraz  posiada kartę pojazdu,

-         pojazd  posiada ważne badania techniczne do 21.08.2025.

-        sprzedający posiada 2 szt. kluczyków do samochodu,

-        pojazd posiada ważną policę OC

 

III. WARUNKI PRZETARGU:

 

1. Warunki wymagane od Oferentów:

-        Oferentem przetargu może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (a posiadająca z mocy ustawy zdolność prawną),

-        Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

a)      ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie - osobiście w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżyu w Kęble (sekretariat) lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty lub kuriera nie później niż do dnia 11.06.2021. do godz.12°°, na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżyu, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica, z dopiskiem ”Oferta na zakup pojazdu marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99 PV stanowiącego własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble”.

 

Wzór koperty:

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu

Kębło 7

24-160 Wąwolnica

 

”Oferta na zakup pojazdu marki Volkswagen LT-46 o nr rej. LPU 99PV stanowiącego własność Powiatu Puławskiego użytkowanego przez  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka
 z Asyżu w Kęble”.

 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 14.06.2021.

 

 b)      Sprzedający oczekuje złożenia oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do obwieszczenia. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.

 

3. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przedmiotowy przetarg odbędzie się jawnie w dniu 14.06.2021. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble w sali nr  5
o godzinie 13°°.

 

4. Wybór oferty:

-        najniższa możliwa cena do zaoferowania to cena wywoławcza, która wynosi  11 960 zł
+ 23% vat
wybrana zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną,

-        w przypadku wpłynięcia, co najmniej dwóch ofert z taką samą ceną, Sprzedający wezwie Oferentów do złożenia dodatkowych pisemnych ofert,

-        Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu na konto Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble - Bank Spółdzielczy w Końskowoli nr 15 8741 0004 0007 6991 2000 0010,

-        wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty nabycia na koncie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble i podpisaniu umowy sprzedaży pojazdu,

-        Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru pojazdu z parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

Zastrzeżenie: Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez dokonania wyboru oferty podając powód do wiadomości opinii publicznej.

 

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, Kębło 7, 24-160 Wąwolnica w godz. Od 7°° do 14°°  w dni robocze.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 783 803 777.

 

6. Wartość pojazdu:

Cena wywoławcza: 11 960 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych netto).

Cena minimalna wynosi 100%  wartości szacunkowej.

 

Załączniki do obwieszczenia:

1) oferta wraz z klauzulą informacyjną (tzw. RODO),

2) wzór umowy sprzedaży,

3) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego pojazdu.

Ikona pdfOBWIESZCZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W KĘBLE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.63 MB]

Ikona docxOBWIESZCZENIE O III PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU PUŁAWSKIEGO- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA Z ASYŻU W KĘBLE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [36.19 KB]

Ikona docxOferta, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [23.86 KB]

Ikona docWzór umowy, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [52.50 KB]

Ikona docxProtokół, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [10.79 KB]

 

Powrót
`