Aktualności

Zakończono remont drogi powiatowej nr 2523L na odcinku Janowiec-Ławeczko Stare

Zdjęcie z przyjęcia odcinka drogi, a na nim przedstawiciele obydwu samorządów – starosta Danuta Smaga, członek zarządu powiatu Jan Ziomka, wójt Jacek Gędek a także kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg Łukasz Ciupa.
Data publikacji: 01 czerwca 2021
Zakończyła się kolejna z tegorocznych inwestycji drogowych w Powiecie Puławskim – przebudowa drogi powiatowej nr 2523L Janowiec-Ławeczko Stare. W piątek, 28 maja br. nastąpiło symboliczne otwarcie wyremontowanego odcinka. Modernizacja drogi to jeden z wielu przykładów dobrej współpracy pomiędzy samorządami powiatu i gmin, z której już dziś korzystają mieszkańcy.

Remont został przeprowadzony na odcinku liczącym ok. 3,5 km. Całkowite koszty zadania przekroczyły kwotę 2,63 mln zł, z czego 70% pokryła dotacja pozyskana przez zarząd powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny powiat współfinansował z gminą Janowiec. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. ze Zwolenia. W otwarciu drogi wzięli udział przedstawiciele obydwu samorządów – starosta Danuta Smaga, członek zarządu powiatu Jan Ziomka, radny powiatowy Zbigniew Ambryszewski, wójt Jan Gędek a także kierownictwo Powiatowego Zarządu Dróg Łukasz Ciupa, przedstawiciele wykonawcy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

Modernizacja drogi powiatowej nr 2523L Janowiec-Ławeczko Stare zakończona

Odbiór drogi z Janowca do granicy powiatu w Ławeczku Starym. Uczestnicy starosta puławski Danuta Smaga, członek zarządu Jan Ziomka, radny powiatowy Zbigniew Ambryszewski, wójt Jacek Gędek, dyrekror PZD Łukasz Ciupa, przedstawiciele wykonawcy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Powrót
`