Aktualności

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach - Logo na białym tle zielony napis PCPR z czego środkowe czerwone serce tworzą litery C i Brzuszek P, podkreślony a pod nim napis Puławy
Data publikacji: 01 czerwca 2021
Powiat Puławski przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Wartość dofinansowania wynosi 140 887,30 zł Całkowita wartość 140 887,30 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe);
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzymało 17 osób z niepełnosprawnością (w stopniu znacznym i umiarkowanym), w tym 2 dzieci,  zamieszkujących na terenie powiatu puławskiego.

Okres realizacji Programu 01.06.2021 r. - 31.12.2021 r.

Założeniem realizacji projektu jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez podejmowanie aktywności w życiu społecznym, zwiększenie niezależności osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie PCPR

 

 

Powrót
`