Aktualności

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Uroczystość nadania sztandaru przez starosta puławskiego Danutę Smagę
Data publikacji: 02 czerwca 2021
1 czerwca odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej, na której poświęcono ofiarowaną przez strażaków szatę liturgiczną. Po mszy, na Placu F. Chopina, część oficjalną rozpoczęto od przywitania gości, odegrania hymnu, podniesienia flagi na maszt i uczczenia minutą ciszy ofiar pandemii koronawirusa.

Następnie przystąpiono do nadania, poświęcenia i przekazania nowego sztandaru komendy powiatowej PSP w Puławach, którego dokonała starosta Danuta Smaga, stojąca na czele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru. Jak mogliśmy usłyszeć w czasie trwania uroczystości, sztandary straży pożarnej to tradycyjny symbol wskazujący na odwagę pożarników oraz chęć niesienie pomocy innym ludziom, kiedy zajdzie taka potrzeba. To właśnie wokół niego rodzi się poczucie wspólnoty łączącej wszystkich strażaków, a także świadomość i pamięć tego, że praca strażaka to bezinteresowne bohaterstwo oraz służba dla ogółu. W drzewce sztandaru zostały wbite pamiątkowe gwoździe jako symbol uhonorowania gości i jego fundatorów.

Następnym elementem Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka były odznaczenia, awanse i promocje oficerskie. Uroczystość zakończyły przemówienia komendantów i reprezentantów władz, gdzie wojewoda lubelski Lech Sprawka nawiązując do daty – 1. czerwca i przypisanej jej Dniu Dziecka, zauważył, że we wszystkich statystykach, strażak, jest wymarzonym zawodem szczególnie wśród małych chłopców. To pokazuje tylko, jak wielkie uznanie społeczne posiadają strażacy.

Jako powiat, dokładamy się do gratulacji i podziękowań za trud i poświęcenie, jakim jest Wasza służba. Życzymy wszystkim strażakom, by ich praca była powodem do dumy i uznania. Niech święty Florian zawsze nad wami czuwa.

 

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach cz.1.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach cz.2.

Nadanie, poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru komendzie powiatowej PSP w Puławach, przez starostę Danutę Smagę, stojącą na czele Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru.

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach cz.3.

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach
Powrót
`