Aktualności

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok

Starostwo Powiatowe w Puławach - tablica
Data publikacji: 11 czerwca 2021
W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach został zamieszczony raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok. Zgodnie z art. 30a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920), Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Link do uchwałykliknij tutaj.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. W myśl art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy zabierają głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego do pobrania poniżej.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2020 rok odbędzie się podczas XXVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 14.00.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego powinni swoje zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób, złożyć do 29 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach.

 Do pobrania:

Ikona docxWzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.43 KB]

Ikona docKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby udzielającej poparcia, biorącej udział w debacie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.00 KB]

Klauzula informacyjna

Powrót
`